USLUGE

TRGOVINA NA VELIKO HEMIJSKIM MATERIJAMA

Hemikalije koje su najcešci predmet naše trgovine na veliko su:

  • Hlor
  • Natrijum hipohlorit
  • Algicid
  • Tečni indikator
  • Natrijum hidroksid
  • Sumporna kiselina
  • Aluminijum sulfat
  • Hlorovodonična kiselina

USLUGE PREVOZA HEMIJSKIH MATERIJA

ADR

Za potrebe naših klijenata organizujemo i prevozimo hemikalije kojima trgujemo kao i amonijak u skladu sa našom sertifikacijom i u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama i ADR-om.